Experts Scenario's

De wereld wordt niet kleiner, zoals wel eens wordt gezegd, maar wel veel beter bereikbaar. Wat er ook, waar ter wereld gebeurt, het heeft invloed op onze wereld. Met een steeds sneller gaande technologische ontwikkeling, veranderen daardoor alle vakgebieden. Daarom willen we graag weten wat er gebeurt in de wereld en hoe dat ons raakt. Tulip Strategy monitort een groot aantal expertgroepen, die continue hun wereldbeeld op hun vakgebied aanvullen en soms zelfs aanpassen aan wat er allemaal gebeurt. Dat doen wij op onze beurt ook weer met experts en specialisten. Die formuleren scenario’s. Soms zijn dat de onaangepaste scenario’s zoals ze door anderen zijn ontwikkeld en soms zijn ze door ons aangescherpt. Voor elk belangrijke ‘World Issue’ zijn er uiteindelijk enkele scenario’s. 

10 Worldissues

Tulip Strategy heeft in samenspraak met alle experts 10 ‘World Issues’ geformuleerd:

  • Zorg (o.a. gezondheid, sport)
  • Onderwijs (o.a. kunnen i.p.v. kennen)
  • Energie & Milieu (o.a. industrie versus global warming, olie en gas versus zon en wind )
  • Economie & Financiën  (o.a. macro veranderingen, banken versus crowdfunding en digitale valuta zoals bitcoins)
  • Veiligheid (o.a. terrorisme, defensie maar ook privacy en ‘big data’)
  • Demografie/Sociologie (o.a. (over)bevolking, onderling contact)
  • Voeding (o.a. biologisch, gemodificeerd en geprint)
  • Transport en distributie (o.a. zelfsturend, printen i.p.v. transport)
  • Communicatie (o.a. intermenselijk versus digitaal)
  • Kunstmatige intelligentie (o.a. robotisering)

Overall over alle issues heen ligt de ‘deken’ van technologische vooruitgang. Technology wordt niet als aparte issue benoemd omdat technologie op zich geen functie heeft, anders dan toegepaste technologie. Elk van de issues heeft dus per definitie met de technologische vooruitgang te maken.

Crowd Scenario's

Naast de experts van de wereld, wil Tulip Strategy ook de wereld, ‘the crowd’, stimuleren om na te denken over wat er op de wereld gebeurt. In de toekomst willen we via wissues.org (World Issues) iedereen, waar ook ter wereld zijn of haar mening of input laten geven op een of meerdere World Issues. Zo zal er er een mening ‘van de wereld’ ontstaan, naast de mening van de experts. Het gaat er niet om wie er gelijk gaat krijgen, het gaat erom dat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de toekomst. En we weten al lang dat the crowd ook de experts aan het denken kan zetten.

Wil je met ons meedenken en -werken?

Wij zoeken mensen en organisaties die deze gedachten met ons delen en met ons willen samenwerken om het te realiseren. Maar let op voor je begint. Het is een hele klus waar veel tijd, geld en energie voor nodig is. Nog steeds enthousiast? Laat het ons weten!

Tulip Strategy – Wassenaar – The Netherlands  –  +31(0) 653 197040

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Tulip Strategy - The FutureProof Company

Log in with your credentials

Forgot your details?